KNT30584 - ฮอกไกโด ล่องเรือ Night cruise ชมดาว ที่คาบสมุทรชิเรโตโกะ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 1,350

กิจกรรมพิเศษของ ล่องเรือ Night cruise ชมดาว แบบส่วนตัวจัดขึ้นในวันที่ 20 และ 21 เดือนกรกฏาคมนี้เท่านั้น
 • ความพิเศษในแบบฉบับของโปรแกรมทัวร์นี้
 • ล่องเรือสู่โลกแห่งความมืดที่แสงไฟส่องไม่ถึงใน "คาบสมุทรชิเรโตโกะ" มรดกโลกทางธรรมชาติ โดยใช้เวลาล่องเรือประมาณ 20 นาที/เที่ยว
 • ชมดาวที่สว่างไสวบนท้องฟ้า ท่ามกลางความมืดบนเรือ นานกว่า 60 นาที ※ตำแหน่งของดวงดาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ล่องเรือ Shiretoko Sightseeing ships Aurora เพียงแค่ 200 คน บนเรือขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ทั้งหมด 450 คน เพลิดเพลินไปกับการชมดาวที่ดาดฟ้าหรือที่นั่งริมหน้าต่าง 

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT30584 - ฮอกไกโด ล่องเรือ Night cruise ชมดาว ที่คาบสมุทรชิเรโตโกะ
฿ 1,350

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

จุดนัดรวมตัว (Hokkaido)

เวลาที่นัดหมาย

-

จุดหมาย

Hokkaido

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

เนื่องจากทัวร์นี้เป็นแบบ Free plan ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการทางด้านภาษาระหว่างการเดินทาง โดยบริการภาษาจะรองรับเฉพาะใน ระหว่างการดำเนินการในการติดต่อระหว่างบริษัทกับลูกค้าเท่านั้น เช่น การส่งอีเมล์ยืนยัน การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการเดินทาง เป็นต้น

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

เพิ่มเติม

  *สถานที่รวมตัว:ท่าเรืออูโทโร่ *เวลารวมตัว:20:30~21:00 (กรุณาตรงต่อเวลา) ※กรุณาแจ้งชื่อตัวแทนผู้จองในตอนลงทะเบียน *เด็กอ่อนอายุ 3-5 ปี:สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ท่าเรืออูโทโร่ (รวมตัวในช่วงเวลา 20:30~21:00 นาฬิกา)
 • Shiretoko Sightseeing ships Aurora boarding place ท่าเรืออูโทโร่ (ทำกิจกรรมพิเศษของ Club Tourism "ล่องเรือ Night cruise ชมดาว" แบบส่วนตัวเฉพาะลูกค้าในโปรแกรม!ล่องเรือในเส้นทางชิเรโตโกะไปยังพื้นที่ทะเลมรดกโลกทางธรรมชาติ พร้อมผู้บรรยายเกี่ยวกับดาว / ล่องเรือในเวลา 21:30 นาฬิกา)
 • ท่าเรืออูโทโร่ (สิ้นสุดในเวลา 23:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • สิ่งที่รวมอยู่ในโปรแกรมนี้ คือ กิจกรรมล่องเรือเท่านั้น
 • โปรแกรมนี้จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 20:30 นาฬิกา และสิ้นสุดการลงทะเบียนในเวลา 21:00 นาฬิกา
 • ทำกิจกรรมล่องเรือในเวลา 21:30 นาฬิกา
 • สำหรับผู้ที่เดินทางไปสถานที่รวมตัวด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือ รถเช่า สามารถจอดรถไว้ที่ลานจอดรถบริเวณใกล้ๆได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • โปรแกรมนี้จะถูกยกเลิกในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น มีเมฆปกคลุมหรือมีพายุ เป็นต้น
 • กรุณาจัดเตรียมเครื่องแต่งกายที่อบอุ่นติดต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
 • โปรแกรมนี้ไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางด้วย
 • สำหรับกิจกรรมล่องเรือชมดาว จะมีผู้บรรยายเกี่ยวกับท้องฟ้าเป็นภาษาญี่ปุ่น (รวมอุปกรณ์ฟัง Guiding receiver) ทั้งนี้ ไม่สามารถทำการแปลในเนื้อหาต่างๆที่บรรยายได้
 • การเดินทางนี้ไม่มีพนักงานบริการภาษาร่วมเดินทางด้วย (ขั้นตอนการเลือกภาษาของทางหน้าเว็บ นำไปใช้เพื่อการติดต่อ/ส่งข้อมูลอีเมล์จากทางบริษัทเท่านั้น ไม่ใช่การเลือกภาษาเพื่อการบริการในวันเดินทาง)
 • กรุณาเดินทางไปยังสถานที่รวมตัว "ท่าเรืออูโทโร่" และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานที่รวมตัวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับด้วยตัวท่านเอง
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • ในกรณีที่โปรแกรมนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรืออื่นๆ โปรแกรมนี้จะถูกยกเลิก ณ สถานที่รวมตัวในวันที่เดินทาง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกดังกล่าว กรุณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับด้วยตัวท่านเอง
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560