KNT08509 - เซนได ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขานารูโกะ เมืองกินซัง-ออนเซ็น นั่งรถไฟท้องถิ่นสาย Rikuu East Line

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,300

ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขานารูโกะ เยี่ยมชมเมืองกินซัง-ออนเซ็น นั่งรถไฟท้องถิ่นสาย Rikuu East Line
 • เยี่ยมชมจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังในจังหวัดมิยากิ・จังหวัดยามากาตะ
 • นั่งรถไฟ Rikuu East Line ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี (ประมาณ 20 นาที) ※ที่นั่งแบบ Non-reserved seat
 • ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่ "หุบเขานารูโกะ" หุบเขารูปตัววี V ที่ทอดยาวเป็นระยะทางประมาณ 2.6 กิโลเมตร และมีหน้าผาสูงประมาณ 100 เมตร
 • เดินเล่นใน "เมืองกินซัง-ออนเซ็น" ที่ทำให้รู้สึกถึงความโรแมนติกของยุคไทโช
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ "น้ำตกชิโระกาเนะ"
 • รับประทานอาหารกลางวันที่ "นารูโกะ-ออนเซ็น"
 • ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีของปีที่ผ่านมา เมืองกินซัง-ออนเซ็น : กลางเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน หุบเขานารูโกะ : ปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT08509 - เซนได ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขานารูโกะ เมืองกินซัง-ออนเซ็น นั่งรถไฟท้องถิ่นสาย Rikuu East Line / เดินทางวันที่ 22, 23, 28, 29, 30 ต.ค.2563
฿ 3,300
KNT08509 - เซนได ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขานารูโกะ เมืองกินซัง-ออนเซ็น นั่งรถไฟท้องถิ่นสาย Rikuu East Line / เดินทางวันที่ 18, 25, 31 ต.ค. และ 3 พ.ย. 2563
฿ 3,650

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

ประตูทิศตะวันออกของสถานีเซ็นได

เวลาที่นัดหมาย

07:50 AM

จุดหมาย

จังหวัดยามากาตะ, จังหวัดมิยากิ (เซนได)

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

30 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

เพิ่มเติม

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ประตูตะวันออกของสถานีเซ็นได (รวมตัว 7:50 นาฬิกา)
 • หุบเขานารูโกะ (เดินชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี / ประมาณ 50 นาที)
 • นารูโกะ-ออนเซ็น (รับประทานอาหารกลางวัน / ประมาณ 60 นาที)
 • นารูโกะ-ออนเซ็น
 • [นั่งรถไฟ Rikuu East Line ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี / ประมาณ 20 นาที]
 • อะคะคุระ-ออนเซ็น
 • เมืองกินซัง-ออนเซ็น (เดินเล่น / ประมาณ 60 นาที)
 • ประตูตะวันออกของสถานีเซ็นได (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:00 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560