KNTCR100 - โตเกียว - พักผ่อนในเมืองออนเซ็นชื่อดัง เมืองคุซัทสึ-ออนเซ็น ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกนิกโก้ เยี่ยมชมเมืองเก่าคิวคารุอิซาว่า

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 8,250

ผ่อนคลายในเมืองออนเซ็นชื่อดัง เมืองคุซัทสึ-ออนเซ็น นานกว่า 18 ชั่วโมง และเดินเล่นตามอัธยาศัยที่เขตออนเซ็นยูบาทาเกะ
 • ผ่อนคลายในเมืองออนเซ็นชื่อดัง "เมืองคุซัทสึ-ออนเซ็น" นานกว่า 18 ชั่วโมง และเดินเล่นตามอัธยาศัยที่เขตออนเซ็นยูบาทาเกะ หลังเดินทางถึงที่พัก ※จากโรงแรมไปยังเขตออนเซ็นยูบาทาเกะ ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารเย็นในโปรแกรม อาทิ เมนูซูชิ และอื่นๆอีกมากมาย
 • เยี่ยมชมเมืองเก่าชื่อดัง "เมืองคิวคารุอิซาว่า" เพลิดเพลินกับการเดินเล่นและเลือกซื้อของที่ถนนช้อปปิ้งสายหลัก "ถนนคิวคารุอิซาว่ากินซ่า"
 • ท่องเที่ยวที่เมืองมรดกโลก "นิกโก้" (รวมบัตรเข้าศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ) เพลิดเพลินไปกับการเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ชื่อดัง

ตัวเลือกแพคเกจ

KNTCR100 - โตเกียว - พักผ่อนในเมืองออนเซ็นชื่อดัง เมืองคุซัทสึ-ออนเซ็น ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกนิกโก้ เยี่ยมชมเมืองเก่าคิวคารุอิซาว่า
฿ 8,250

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

โตเกียว

เวลาที่นัดหมาย

07:10 AM

จุดหมาย

จังหวัดกุมมะ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

25 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

เพิ่มเติม
 • จองเริ่มที่ 2 ท่าน ขึ้นไป
 • สำหรับผู้ที่อายุ 3-11 ปี จะถูกคิดค่าบริการในราคาของเด็ก 6-11 ปี
 • *ในการใช้บริการที่ Terme Terme ของที่พัก Hotel Village จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยสามารถชำระได้ที่ฟร้อนของที่พักได้ด้วยตัวท่านเอง (ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการ กรุณาจัดเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • โตเกียว (ออกเดินทาง 7:10 นาฬิกา)
 • ชินจูกุ (ออกเดินทาง 7:50 นาฬิกา)
 • เมืองคิวคารุอิซาว่า (เดินเล่นตามอัธยาศัย / ประมาณ 120 นาที)
 • Hotel Village เมืองคุซัทสึ-ออนเซ็น (พักค้างคืน)
 • *เพลิดเพลินกับการเดินเล่นตามอัธยาศัยที่เขตออนเซ็นยูบาทาเกะ และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ หลังเดินทางถึงที่พัก (จากโรงแรมไปยังเขตออนเซ็นยูบาทาเกะ ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที)
 • โรงแรม: Hotel Villageวันที่ 2

 • เมืองคุซัทสึ-ออนเซ็น
 • เมืองนากาโนะฮาระ (แวะพัก / ประมาณ 30 นาที)
 • เมืองนูมาตะ (แวะพัก / ประมาณ 30 นาที)
 • นิกโก้ (ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย *รวมบัตรเข้าศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ / ประมาณ 120 นาที)
 • โตเกียว (เดินทางกลับถึงในเวลา 19:00 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 19:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)


การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • ทางบริษัทจะทำการจัดแบ่งห้องพักในโปรแกรมให้แก่ท่าน (ห้องพักสไตล์ตะวันตกประเภท Single room・Twin room/รวมห้องน้ำ・อ่างอาบน้ำ ※ผู้ที่เข้าพัก 3-4 ท่าน ทางที่พักอาจจัดเตรียมเตียงเสริมหรือเตียงโซฟาไว้บริการ หรือ ห้องพักสไตล์ญี่ปุ่น)
 • ในวันที่ 1 และวันที่ 2 ของโปรแกรมการเดินทาง จะเป็นการรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยสามารถซื้อได้ที่จุดแวะพักระหว่างทาง หรือ จัดเตรียมอาหารกลางวันล่วงหน้า
 • ในการใช้บริการที่ Terme Terme ของที่พัก Hotel Village จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยสามารถชำระได้ที่ฟร้อนของที่พักได้ด้วยตัวท่านเอง (ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการ กรุณาจัดเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)
 • ในบางกรณีทางบริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง, ยกเลิกการแวะพักที่จุดแวะพักในโปรแกรม อันเนื่องมาจากสภาพการจราจรในวันเดินทาง ทั้งนี้ อาจส่งผลให้เวลาเดินทางกลับถึงล่าช้าตามไปด้วย
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560