KNT69030 - โอซาก้า - ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาโครังเค และชิราคาวาโกะ ฮิดะทาคายามะ พักที่เมืองเกโระ-ออนเซ็น

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 8,600

เยี่ยมชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองฮิดะ-ทาคายามะ พักที่เมืองเกโระ-ออนเซ็น 2 วัน
 • เยี่ยมชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ & เมืองฮิดะ-ทาคายามะ & พักที่เมืองเกโระ-ออนเซ็น 2 วัน
 • หุบเขาโครังเค・・・จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดัง *ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี : กลางเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม
 • โอบาระ-ชิกิ ซากุระ・・・ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี และซากุระ ที่บาน 2 ครั้งต่อปี *ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีและดอกซากุระ : กลาง-ต้นเดือนพฤศจิกายน
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ・・・เดินเล่นตามอัธยาศัยที่หมู่บ้านมรดกโลก พร้อมทั้งชมวิวภาพรวมของหมู่บ้านจากจุดชมวิว
 • เมืองฮิดะ-ทาคายามะ・・・เดินชมเมืองเก่าของญี่ปุ่น
 • เมืองอิวะมูระ・・・เยี่ยมชมเมืองปราสาทในสมัยเก่า
 • พักค้างคืนที่ 1 ใน 3 เมืองออนเซ็นชื่อดัง 'เมืองเกโระ-ออนเซ็น' เพลิดเพลินไปกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นและชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองออนเซ็น

 

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT69030 - โอซาก้า - ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาโครังเค และชิราคาวาโกะ ฮิดะทาคายามะ พักที่เมืองเกโระ-ออนเซ็น / เดินทางวันที่ 8, 20, 23, และ 26 พ.ย. 63
฿ 8,600
KNT69030 - โอซาก้า - ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาโครังเค และชิราคาวาโกะ ฮิดะทาคายามะ พักที่เมืองเกโระ-ออนเซ็น / เดินทางวันที่ 14 และ 28 พ.ย. 63
฿ 10,200

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

Namba Parks

เวลาที่นัดหมาย

07:05 AM

จุดหมาย

จังหวัดไอจิ (นาโกย่า)

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

25 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

เพิ่มเติม

 【OPTIONAL PLAN.. ข้าวกล่องอาหารกลางวัน (วันที่ 1)】 ชุดข้าวกล่อง ’มาคุโนะอุจิ-เบนโตะ’ + เครื่องดื่ม ราคา 1,100 เยน (รวมภาษี)​ *สำหรับผู้ที่สนใจ กรุณาแจ้งให้บริษัททราบก่อนถึงวันเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการของบริษัท *กรุณาชำระเงินค่าข้าวกล่องผ่านทางบัตรเครดิตล่วงหน้า *ข้าวกล่องนี้สำหรับรับประทานบนรถบัสระหว่างเดินทาง ผู้ที่ไม่สั่งจองอาหารกับทางบริษัท กรุณาจัดเตรียมไปด้วยตัวท่านเอง

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • Namba Parks (รวมตัว 7:05 นาฬิกา)
 • อุเมดะ (ออกเดินทาง 7:30 นาฬิกา)
 • ชินโอซาก้า (ออกเดินทาง 7:55 นาฬิกา)
 • หุบเขาโครังเค (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี)
 • โอบาระ-ชิกิ ซากุระ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี และซากุระ ที่บาน 2 ครั้งต่อปี)
 • เมืองอิวะมูระ (เยี่ยมชมเมืองปราสาทในสมัยเก่า)
 • พักค้างคืนที่ Hotel De Marronnier หรือ ระดับเทียบเท่า ในเมืองเกโระ-ออนเซ็นวันที่ 2

 • เมืองเกโระ-ออนเซ็น
 • เมืองฮิดะ-ทาคายามะ (เดินเล่นที่เมืองเก่า)
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (เดินชมหมู่บ้านมรดกโลก)
 • ชินโอซาก้า (เดินทางกลับถึงในเวลา 19:50 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • โอซาก้า (เดินทางกลับถึงในเวลา 20:10 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • นัมบะ (เดินทางกลับถึงในเวลา 20:40 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • *จุดลงรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรของบริเวณนั้นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน


การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • โปรแกรมนี้มีไกด์ท้องถิ่น (ภาษาญี่ปุ่น) ร่วมเดินทางด้วย โดยพนักงานบริการแปลภาษา (ภาษาอังกฤษ/จีน) ที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้ ไม่สามารถทำหน้าที่แปลทุกอย่างจากที่ไกด์ท้องถิ่นบรรยายได้ (บริการแค่เพียงการแปลข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางเท่านั้น)
 • ฤดูกาลชมดอกใบไม้เปลี่ยนสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี
 • บริษัทอาจทำการยกเลิกสถานที่ท่องเที่ยวในบางส่วน สลับลำดับการเดินทาง ลดเวลาในการเที่ยวชม/เวลาเข้าพัก และเวลาในการเดินทางกลับถึงอาจไม่เป็นไปตามที่ระบุ ในกรณีที่สภาพอากาศ/สภาพการจราจร หรืออื่นๆในวันเดินทางไม่เอื้ออำนวย
 • ทางบริษัทจะทำการจัดเตรียมห้องให้แก่ท่าน (ไม่สามารถเลือกได้)
 • ในบางห้องพักอาจไม่มีห้องอาบน้ำไว้บริการ กรุณาใช้บริการที่ห้องอาบน้ำรวมห้องโรงแรม
 • ผู้ที่ต้องการเข้าพัก 3 ท่านในห้องเดียวกัน ทางที่พักอาจจัดเตรียมห้องพักพร้อมเตียงเสริมไว้บริการ
 • เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560