KNT74240 - นาโกย่า ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่ Kiyosato Terrace - บ่อน้ำมิชากะ - ที่ราบสูงยัตสึกะทาเกะ - หุบเขาโยโกยะ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 11,500

เพลิดเพลินกับการชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีและธรรมชาติต่างๆใน 2 วัน
 • บ่อน้ำมิชากะ・・・ชมทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีสะท้อนลงบนผิวน้ำ
 • หุบเขาโยโกยะ・・・เยี่ยมชมหนึ่งในหุบเขาที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเส้นทางเดินป่าในฤดูใบไม้ร่วง พร้อมชมใบไม้เปลี่ยนสีที่แต่งแต้มไปทั่วหุบเขา
 • สะพานใหญ่โอฮะชิ ที่ราบสูงยัตสึกะทาเกะ・・・เดินเล่นที่สะพานใหญ่ที่มีความยาว 490 เมตร และกว้าง 100 เมตร พร้อมชมวิวหุบเขาที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันของใบไม้สีแดงและสีเหลืองจากบนสะพาน
 • Kiyosato Terrace・・・นั่งลิฟต์กระเช้าลอยฟ้าสู่ Terrace ที่อยู่เหนือเมฆในระดับความสูง 1,900 เมตร
 • Royal Hotel YATSUGATAKE・・・รับประทานอาหารกลางวันในเมนูอาหารฝรั่งเศส ณ โรงแรมรีสอร์ทบนที่ราบสูง 

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT74240 - นาโกย่า ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่ Kiyosato Terrace - บ่อน้ำมิชากะ - ที่ราบสูงยัตสึกะทาเกะ - หุบเขาโยโกยะ / เดินทางวันที่ 16, 18, 21, 23, 25, 28-30 ต.ค. / 1, 3 พ.ย. 2563
฿ 11,500
KNT74240 - นาโกย่า ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่ Kiyosato Terrace - บ่อน้ำมิชากะ - ที่ราบสูงยัตสึกะทาเกะ - หุบเขาโยโกยะ / เดินทางวันที่ 17, 24 และ 31 ต.ค. 2563
฿ 12,500

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวสถานีนาโกย่า

เวลาที่นัดหมาย

-

จุดหมาย

จังหวัดนากาโน่

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

20 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

เพิ่มเติม
 •  จอง 2 ท่านขึ้นไป
 • ≪ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี≫ ・บ่อน้ำมิชากะ:กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน ・หุบเขาโยโกยะ:กลาง-ปลายเดือนตุลาคม ・Utsukushi Mori forest:ปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน ・สะพานแดงฮิกาชิซาว่า:กลางเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • สถานีรถไฟนาโกย่า (ออกเดินทางในขบวนรอบช่วงเวลา 8:00-9:00 นาฬิกา)
 • (เดินทางด้วยรถไฟ Limited Express"Shinano")
 • สถานีรถไฟชิโอะจิริ บ่อน้ำมิชากะ (เดินเล่น / ประมาณ 30 นาที)
 • หุบเขาโยโกยะ (เดินเล่นตามอัธยาศัย / ประมาณ 70 นาที)
 • ที่ราบสูงยัตสึกะทาเกะ (พักค้างคืน)
 • โรงแรม: Neo Oriental Resort Yatsugatake Kogen "Hana Hotel"【ที่พักระดับ B】

วันที่ 2

 • ที่ราบสูงยัตสึกะทาเกะ สะพานใหญ่โอฮะชิ ที่ราบสูงยัตสึกะทาเกะ (ชม / ประมาณ 15 นาที)
 • Utsukushi Mori forest (เดินเล่นที่จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นที่ราบสูงยัตสึกะทาเกะ / ประมาณ 25 นาที)
 • คิโยซาโตะ (นั่งลิฟต์กระเช้าลอยฟ้าสู่ Terrace ที่อยู่เหนือเมฆในระดับความสูง 1,900 เมตร )
 • Royal Hotel YATSUGATAKE (รับประทานอาหารกลางวัน)
 • สะพานแดงฮิกาชิซาว่า (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีและสะพานแดง / ประมาณ 15 นาที) YATSUGATAKE(เลือกซื้อของ) สถานีรถไฟชิโอะจิริ (เดินทางด้วยรถไฟ Limited Express "Shinano") สถานีนาโกย่า (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:00-20:20 นาฬิกา ตามกำหนดการ)


การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • เนื่องจากที่พักในโปรแกรมนี้เป็นห้องพักแบบ Cottage ดังนั้น ในกรณีที่ต้องการใช้บริการสถานที่รับประทานอาหาร/บ่อแช่น้ำรวม กรุณาแจ้งพนักงานเพื่อเรียกรถไปยังจุดให้บริการ (ประมาณ 5 นาที)
 • ทางบริษัทจะทำการจัดแบ่งห้องพักในโปรแกรมไว้บริการแก่ท่าน
 • ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสภาพอากาศในแต่ละปี อีกทั้ง โปรแกรมทัวร์นี้จะออกเดินทางตามปกติโดยไม่เกี่ยวกับฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • ที่นั่งบนเครื่องบิน/รถไฟชินคันเซ็นสำหรับผู้ที่จองมามากกว่า 2 ท่านขึ้นไปอาจไม่ได้อยู่ข้างกัน
 • รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560