KNT85464 - คิวชู ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่คิวชู

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 11,500

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่คิวชู เยี่ยมชมหุบเขายาบะเค จุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีชื่อดังในคิวชู และสวนคุเนนอัน ที่เปิดให้เข้าชมในช่วงนี้เท่านั้น!
 • เริ่มเดินทางจากสถานีชินโอซาก้า
 • สวนคุเนนอัน・・・ชมใบเมเปิ้ลและดอกซึซึจิที่แต่งแต้มสีสันด้วยสีแดง-สีเหลืองภายในสวนขนาด 6,800 ตารางเมตร ที่ใช้เวลาสร้างนานกว่า 9 ปี ※เปิดให้เข้าชมสวนเพียงแค่ 9 วันเท่านั้น ※ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี : กลาง-ปลายเดือนพฤศจิกายน
 • Yamada Sunflower Garden ・・・ชมดอกทานตะวันราวกว่า 100,000 ต้นที่บานสะพรั่งอย่างงดงามตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนของทุกปี ♪
 • หุบเขายาบะเค・อุโมงค์โบราณอาโอโนโดมอน (Aonodomon)・・・ เพลิดเพลินกับการชมต้นแป๊ะก๊วยขนาดใหญ่ที่ประตูทางเข้าอุโมงค์โบราณอาโอโนโดมอ ซึ่งมีความลึก 185 เมตร แต่ใช้เพียงสิ่วและค้อนในการขุดเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันอุโมงค์ถูกสร้างด้วยเครื่องจักร แต่อุโมงค์เก่าที่ใช้คนงานขุดก็ยังคงหลงเหลืออยู่ให้ได้ชมกันเป็นบางแห่ง
 • สวนปราสาทคุมาโมโตะ・・・เพลิดเพลินกับการชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมปราสาทคุมาโมโตะเป็นฉากหลัง

หุบเขาซารุโทบิ・・・ชมวิวหุบเขาและใบไม้เปลี่ยนสีจากบนสะพานแขวน!

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT85464 - คิวชู ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่คิวชู / เดินทางวันที่ 17, 18 พ.ย. 63
฿ 11,500
KNT85464 - คิวชู ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่คิวชู / เดินทางวันที่ 16, 19 พ.ย. 63
฿ 11,900
KNT85464 - คิวชู ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่คิวชู / เดินทางวันที่ 15, 23 พ.ย. 63
฿ 12,600

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

Shin-osaka

เวลาที่นัดหมาย

-

จุดหมาย

จังหวัดซากะ, จังหวัดคุมาโมโตะ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

30 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

เพิ่มเติม

 อาหาร 〔อาหารเย็น〕รับประทานอาหารเย็นในชุดอาหารประเภทนึ่งที่ทำมาจากผักตามฤดูกาลที่ Kikusui no Sato 〔อาหารเช้า〕รับประทานบุฟเฟต์อาหารเช้าที่โรงแรม

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ชินโอซาก้า (ออกเดินทางในขบวนรอบช่สวงเวลา 7:11-8:24 นาฬิกา)
 • (เดินทางด้วยรถไฟชินคังเซ็นขบวน "Nozomi"・ที่นั่ง Reserved seat *ปลอดบุหรี่)
 • สถานีฮากาตะ
 • Yamada Sunflower Garden (เดินเล่น)
 • สวนคุเนนอัน (เดินเล่น)
 • ศาลเจ้านิยามะ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี)
 • สวนปราสาทคุมาโมโตะ (เดินเล่น)
 • Kikusui no Sato (รับประทานอาหารเย็น)
 • เมืองคุมาโมโตะ
 • โรงแรม: Candeo Hotels Kikuyo Kumamoto Airport หรือ Candeo Hotels Ozu Kumamoto Airport

วันที่ 2 

 • เมืองคุมาโมโตะ
 • ทีหุบเขาซารุโทบิ (เดินเล่น)
 • สวนเคเซคิ (ชมใบเมเปิ้ลที่แต่งแต้มสีสันในสวนญี่ปุ่น)
 • ศาลเจ้าโกะเรียว (เยี่ยมชมจุดชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี)
 • อุโมงค์โบราณอาโอโนโดมอน (Aonodomon)・ผาเคียวชูโฮะ (เดินเล่น)
 • สะพานยาบะเค (เดินบนสะพานหินที่มีซุ้มประตูโค้งถึง 8 ซุ้ม)
 • สวนปราสาทนะคะซึโจ (เดินเล่น ※ไม่รวมค่าเข้าปราสาทในราคา 400 เยน)
 • สถานีโคคุระ
 • (เดินทางด้วยรถไฟชินคังเซ็นขบวน "Nozomi"・ที่นั่ง Reserved seat *ปลอดบุหรี่)
 • สถานีชินโอซาก้า (เดินทางกลับถึงในช่วงเวลา 21:00-22:28 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • ทางที่พักจะจัดเตรียมห้องพัก Single room 2 ห้องไว้บริการ แม้ในกรณีที่จองแบบ 2 ท่าน/ห้อง
 • ไม่อนุญาตให้ในขาตั้งกล้องสำหรับการถ่ายรูปที่สวนสวนคุเนนอัน
 • สำหรับการเยี่ยมชมศาลเจ้าโกะเรียว จะต้องเดินจากลานจอดรถบัสไปยังศาลเจ้า โดยใช้เวลาในการเดินประมาณ 10-15 นาที
 • สำหรับการเดินทางด้วยรถบัสจากสถานีฮากาตะในวันที่ 1 ของโปรแกรม อาจต้องใช้เวลาในการรอขึ้นรถบัสที่สถานีฮากาตะ เนื่องจากอาจต้องเดินทางร่วมกันกับลูกค้าที่เดินทางมาถึงและออกเดินทางจากภูมิภาคอื่นๆ
 • ฤดูกาลชมดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี
 • ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • ที่นั่งบนเครื่องบิน/รถไฟชินคันเซ็นสำหรับผู้ที่จองมามากกว่า 2 ท่านขึ้นไปอาจไม่ได้อยู่ข้างกัน
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560