[Package] Half day snorkeling พาเที่ยวเกาะแตนกับเกาะมัดสุม(เกาะหมู)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 4,200

พาท่านเพลิดเพลินดำน้ำติ้นที่เกาะแตนและเกาะมัดสุม(เกาะหมู) ซึ่งอยู่ทางใต้ของเกาะสมุย
 • ทัวร์เกาะแตน เกาะมัดสุม(เกาะหมู)แบบส่วนตัว เที่ยวครึ่งวันแบบชิลล์ๆ
 • ชมเกาะที่งดงามด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ หาดทรายขาว ที่เกาะแตนกับเกาะมัดสุม
 • เพลิดเพลินไปกับฝูงปลาน้อยใหญ่และปะการังหลากสี
 • พาท่านตื่นตาตื่นใจดำน้ำตื่นชมความสวยงามพร้อมทั้งศึกษาธรรมชาติของปะการังและปลานานาชนิด

กำหนดการเดินทาง : วันนี้ - 31 พฤษภาม 2564

ตัวเลือกแพคเกจ

Half day snorkeling พาเที่ยวเกาะแตนกับเกาะมัดสุม (เหมาลำสำหรับ 1 - 8 ท่าน)
฿ 4,200

รายละเอียดสินค้า

9.00 น. :  รับลูกค้าจากโรงแรม

9.40 น. :  เรือออกเดินทางเพื่อไปยังจุดดำน้ำหรืออีกทางเลือกหนึ่ง สนุกกับเครื่องเล่นในทะเล ใกล้ๆเกาะแตน

11.15 น. : เรือออกเดินทางไปยังเกาะหมู (มัดสุม)ใช้เวลาอยู่บนเกาะ1ชั่วโมง30นาที เพื่อพักผ่อนและว่ายน้ำ

13.30 น. : ส่งกลับโรงแรมลูกค้า


เกาะแตน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งงาม ตอนใต้ของเกาะสมุย เป็นเกาะที่ยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่งดงาม ชายหาดยาวทิวมะพร้าวเรียงราย มีแนวปะการังและชายฝั่งที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่สวยงามอื่นๆอีกมากมาย


เกาะมัดสุม (Madsum Island) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะสมุย การเดินทาง ทางเรือ จากเกาะสมุย ถึงเกาะมัดสุม ใช้เวลาประมาณ 15-25 นาที ลักษณะพื้นที่ของเกาะมัดสุม เป็นเกาะที่มีรูปร่างแคบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินจากด้านหนึ่งของเกาะ ไปยังอีกฝากหนึ่งได้ ซึ่งรายล้อมไปด้วยใบไม้เขียวขจี จะได้พบกับความสวยงาม ทั้งสองฝั่งของเกาะ เป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีหาดทรายสีขาว และปะการังที่สวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ พักผ่อน นอนอ่านหนังสือโปรดสักเล่ม บนเกาะมีบริการร้านอาหาร มีบาร์ชายหาดที่ให้บริการเครื่องดื่มเย็นๆ หรือน้ำผลไม้ปั่นตลอดทั้งวันจนถึงเย็น คุณสามารถนั่งเล่นและผ่อนคลาย ไปกับเสียงเกลียวคลื่นซัดสาดสัมผัสชายฝั่งของเกาะมัดสุม เพลินเพลิน กับจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินในช่วงยามเย็นอย่างสวยงาม


ข้อมูลการจอง

การยืนยัน:

 • เลือกแพคเกจที่ต้องการจอง และทำการชำระเงิน
 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน และเวาเชอร์หลังจากทำการจอง
 • โปรดตรวจสอบอีเมลรวมถึงในโฟลเดอร์จดหมายขยะของคุณ หรือหากไม่ได้รับอีเมลกรุณาติดต่อเรา

วิธีใช้

 • แสดงเวาเชอร์ที่พิมพ์มา หรือแสดงเวาเชอร์บนมือถือ กับมัคคุเทศก์ผู้ให้บริการ
 • เจ้าหน้าที่จะยืนยันข้อมูลการจอง และเวลานัดหมายกับท่านอีกครั้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง


การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ในบางกรณีเมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ซึ่งทางทีมงานจะต้องส่งเงินมัดจำไปมัดจำค่าที่พักและยานพาหนะทันที ดังนั้นจากภาระดังกล่าวทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากผู้จอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ตามมาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • ราคานี้เป็นราคาเหมาลำสำหรับ 1-8 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด