[Package] แพ็กเกจ 1 เดย์ทริป เที่ยวส่วนตัว เชียงใหม่ แม่กำปอง สันกำแพง

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 1,499

เดินทางแบบส่วนตัวตั้งแต่ 2-8 ท่าน สัมผัสวิถีชีวิตและชมธรรมชาติที่บ้านแม่กำปอง
 • เดินทางแบบส่วนตัวตั้งแต่ 2-8 ท่าน
 • สัมผัสวิถีชีวิตและชมธรรมชาติที่บ้านแม่กำปอง
 • ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ น้ำพุร้อนสันกำแพง
 • ชม ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำร่มมาช้านาน แหล่งทำร่มด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

กำหนดการจองและใช้งาน : วันนี้ - 31 ตุลาคม 64
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาล)

ตัวเลือกแพคเกจ

เดินทาง 2-3 ท่าน
฿ 1,999
เดินทาง 4 ท่าน
฿ 1,999
เดินทาง 6 ท่าน
฿ 1,699
เดินทาง 8 ท่าน
฿ 1,499

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง :

*โปรดทราบว่าเวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการเดินทางเป็นเวลาโดยประมาณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน

 • ระยะเวลาท่องเที่ยว: 08.00 - 18.00 น.
 • ทัวร์เต็มวัน

โปรแกรมการเดินทาง : 

 • 08.00 น. รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก พร้อมออกเดินทางสู่ อ.แม่ออน
 • 09.00 น. นำท่านชม บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีอากาศหนาวตลอดทั้งปี ชาวบ้านมีอาชีพปลูกเมี่ยง ทำไร่ และทำสวนกาแฟ จึงทำให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย
 • นำท่านชม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เป็นอีกหนึ่งศูนย์ฯ ที่เกิดจากน้ำพระทัยและพระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแหล่งพัฒนา สาธิต และส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และกาแฟให้เป็นอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร
 • 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน โครงการหลวงตีนตก
 • 13.30 น. นำท่านชม น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนาน บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอกนานาพรรณ และได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติ ที่ี่มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลกก่อกำเนิดน้ำร้อนที่มี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส
 • 16.00 น. พาท่านชม ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำร่มมาช้านาน เป็นแหล่งทำร่มด้วยมือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีสีสันลวดลายสะดุดตาสวยงามจนได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • 18.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

อัตรานี้รวม:

 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ไกด์นำเที่ยว ให้บริการตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (ไป-กลับ) เส้นทางกรุเทพฯ – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
 • ค่าโรงแรมที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อมูลการจอง

วิธีการจอง:

 • เลือกแพคเกจที่ต้องการจอง และทำการชำระเงิน
 • กดชำระสินค้า / ตรวจสอบรายการสินค้า / เลือกวิธีการชำระเงิน และชำระเงิน / กดสั่งซื้อสินค้า
 • พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทร หรือ Line / email ในหน้าชำระเงิน ช่องข้อความ

การยืนยัน:

 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยันและเวาเชอร์ ภายใน 2 วันหลังจากทำการจอง
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบในโฟลเดอร์จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล

วิธีใช้:

 • คุณสามารถแสดงได้ทั้งเวาเชอร์ที่พิมพ์มาหรือเวาเชอร์บนมือถือเพื่อแลกรับบัตรเข้าสวนสนุกของคุณที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • คุณต้องนำเวาเชอร์ไปแลกรับบัตรเพื่อเข้าสถานที่แห่งนี้
 • เวาเชอร์นี้สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่สามารถยกเลิก, เปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินได้ เมื่อการจองได้รับการยืนยันแล้ว

CHIANG MAI 1 DAY TRIP เที่ยวแม่กำปอง - สันกำแพง เชียงใหม่