[Package] แพคเกจ 1 เดย์ทริป จอมทอง – ดอยอินทนนท์ (เชียงใหม่)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 1,999

เดินทางแบบส่วนตัวตั้งแต่ 2-8 ท่าน สัมผัสอากาศหนาวเย็นบน ยอดดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย
 • เดินทางแบบส่วนตัวตั้งแต่ 2-8 ท่าน
 • สัมผัสอากาศหนาวเย็นบน ยอดดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
 • ชมความสวยงามของ น้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่
 • ไหว้พระขอพรกันที่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

กำหนดการจองและใช้งาน : วันนี้ - 31 ตุลาคม 64
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเทศกาล) 

ตัวเลือกแพคเกจ

เดินทาง 2-3 ท่าน
฿ 1,999
เดินทาง 4 ท่าน
฿ 1,999
เดินทาง 6 ท่าน
฿ 1,699
เดินทาง 8 ท่าน
฿ 1,499

รายละเอียดสินค้า

กำหนดการเดินทาง :

*โปรดทราบว่าเวลาที่ระบุไว้ในกำหนดการเดินทางเป็นเวลาโดยประมาณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน

 • ระยะเวลาท่องเที่ยว: 08.00 - 18.00 น.
 • ทัวร์เต็มวัน

โปรแกรมการเดินทาง : 

 • 08.00 น. รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก พร้อมออกเดินทางสู่ ดอยอินทนนท์
 • 10.00 น. นำท่านสัมผัสอากาศหนาวเย็นบน ยอดดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย
 • 11.00 น. นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุนภเมทนีดล สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิร สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
 • 13.30 น. นำท่านชม น้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย น้ำตกวชิรธารเกิดจากลำห้วยแม่กลางที่มีต้นกำเนิดอยู่บนยอดดอยอินทนนท์
 • 15.00 น. พาท่านไหว้พระขอพรกันที่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีชวด สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรมในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่
 • 18.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

อัตรานี้รวม:

 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ไกด์นำเที่ยว ให้บริการตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (ไป-กลับ) เส้นทางกรุเทพฯ – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
 • ค่าโรงแรมที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อมูลการจอง

วิธีการจอง:

 • เลือกแพคเกจที่ต้องการจอง และทำการชำระเงิน
 • กดชำระสินค้า / ตรวจสอบรายการสินค้า / เลือกวิธีการชำระเงิน และชำระเงิน / กดสั่งซื้อสินค้า
 • พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทร หรือ Line / email ในหน้าชำระเงิน ช่องข้อความ

การยืนยัน:

 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยันและเวาเชอร์ ภายใน 2 วันหลังจากทำการจอง
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบในโฟลเดอร์จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล

วิธีใช้:

 • คุณสามารถแสดงได้ทั้งเวาเชอร์ที่พิมพ์มาหรือเวาเชอร์บนมือถือเพื่อแลกรับบัตรเข้าสวนสนุกของคุณที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • คุณต้องนำเวาเชอร์ไปแลกรับบัตรเพื่อเข้าสถานที่แห่งนี้
 • เวาเชอร์นี้สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่สามารถยกเลิก, เปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินได้ เมื่อการจองได้รับการยืนยันแล้ว

แพลนเที่ยวเชียงใหม่ใน 1 วัน เที่ยวจอมทอง พิชิตยอดดอยอินทนนท์