แพคเกจอิสระสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (ซิตี้ทัวร์ : เมอร์ไลออน, การ์เด้นบายเดอะเบย์, China town)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 7,900

แพคเกจเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ที่พักพร้อมอาหารเช้า+รถรับส่ง+ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน ไม่พลาดชมและถ่ายภาพคู่กับสถานที่สุดชิคของสิงคโปร์
 • โรงแรมย่านตัวเมืองสิงคโปร์ เดินทางสะดวกใกล้ MRT
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
 • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
 • ไหว้พระ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
 • เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR
  -PKG A : Street Food & Chill Photo
  -PKG B : ไหว้พระ 9 วัด
  -PKG C : Universal Studio


เดินทางระหว่าง เมษายน - มิถุนายน 2565

ตัวเลือกแพคเกจ

แพ็คเกจพัก IBIS BencoolenBugis 3 ดาว (คณะเดินทาง 2-3 ท่าน)
฿ 10,900
แพ็คเกจพัก IBIS BencoolenBugis 3 ดาว (คณะเดินทาง 4-5 ท่าน)
฿ 8,900
แพ็คเกจพัก IBIS BencoolenBugis 3 ดาว (คณะเดินทาง 6-7 ท่าน)
฿ 7,900
แพ็คเกจพัก FuramaCityCenter ChinaTown 4 ดาว (คณะเดินทาง 2-3 ท่าน)
฿ 11,900
แพ็คเกจพัก FuramaCityCenter ChinaTown 4 ดาว (คณะเดินทาง 4-5 ท่าน)
฿ 9,900
แพ็คเกจพัก FuramaCityCenter ChinaTown 4 ดาว (คณะเดินทาง 6-7 ท่าน)
฿ 8,900

รายละเอียดสินค้า

ตารางการเดินทาง

DAY1 : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - เข้าพักที่โรงแรม     (-/-/-)

 • xx.xx น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน ...........

เอกสารสำหรับการเช็คอินที่สนามบิน

 1. เอกสารที่ได้รับการอนุมัติเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ (VTP PASS) ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน
 2. เอกสารรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด แบบ ART+ใบรับรองแพทย์ ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม.ก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง
 3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
  (The Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือ วัคซีนพาสปอร์ต หรือ E-VACCEIN PASSPORT (สามารถทำการจองลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด) ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง
 4. ลูกค้า Download Application : Trace Together คลิก
 5. กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ คลิก ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียน
 • xx.xx น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน...... เที่ยวบินที่.....
 • xx.xx น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว
  เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เมื่อเดินทางถึงสิงคโปร์ ให้ท่านตรวจ Antigen Rapid Test (ART) ด้วยตนเอง ทันที และต้องเป็น Test kit ที่ได้การรับรองตามประกาศของรัฐบาลสิงคโปร์ และผลส่งไปยังลิ้ง https://www.sync.gov.sg/for-users/art-result
ค่า ART Kit 10 SGD ประมาณ 250 บาท) และซื้อประกัน COVID19Travel Insurance วงเงิน 30,000 ค่าเบี้ยประกัน 20 SGD ประมาณ 520 ) https://safetravel.ica.gov.sg/health/insurance-and-treatment#insurance

(รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วทั้ง 2 รายการ ฟรี!!!)  

นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ***อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย***


DAY2 : อิสระตามอัธยาศัย                     (B/-/-)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR
  PKG A : Street Food & Chill Photo
  PKG B : ไหว้พระ 9 วัด
  PKG C : Universal Studio

DAY3 : ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน (เมอร์ไลอ้อน / การ์เด้น บาย เดอะเบย์ / China town) - สนามบินสิงคโปร์ - กรุงเทพฯ      (B/-/-)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้ง

OPTIONAL TOUR

หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **

FLOWERS DOME CLOUD FOREST
Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก
 • จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย
  นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
 • ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
 • จากนั้นเข้าชม Gardens by the Bay อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)

 • นำท่านเดินทางสู่ CHINATOWN ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
 • ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน

 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้)
 • xx.xx น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ............... เที่ยวบินที่ ..........
 • xx.xx น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เมื่อเดินทางถึงไทย

 1. แสดงเอกสารการจองและชำระเงินค่าตรวจ RT-PCR ของไทยและค่าโรงแรม SHA++ / AQ / OQ หรือ AHQ 1 คืน วันแรกของการเดินทาง ตามระบบ TEST&GO (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 2. เดินทางรอผลตรวจ ณ ห้องพักหากมีผลเป็นลบ สามารถเดินทางกลับได้ทั่วประเทศ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
**หากท่านเคยติดโควิคและได้รับการรักษา กรุณาแจ้งข้องมูลให้ทราบด้วย เพราะต้องลงในข้องมูลการเข้าประเทศ**

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร์

 1. เด็กอายุ 12 ปี และต่ำกว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด แต่ต้องมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่
 2. เด็กต่ำกว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเข้าไทย

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนตามที่กำหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • เด็กอายุ 12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือไม่ได้รับวัคซีน แต่ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ
 • เด็กอายุ 2-16 ปี ต้องมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่จำเป็นต้องมีผลตรวจ แต่ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ และสามารถเข้ามาตรวจหาเชื้อโดย ATK ที่ประเทศไทยได้

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 

 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 • ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

ข้อมูลโรงแรม

IBIS BencoolenBugis 3 ดาว 

ที่อยู่ : 170 Bencoolen Street 189657  สิงคโปร์
ทำเล : ตั้งอยู่ในใจกลางย่านวัฒนธรรม ธุรกิจ และแหล่งช้อปปิ้งของสิงคโปร์ บูกิส ฮาจิ เลน ลิตเติลอินเดีย ไชน่าทาวน์ และถนนออร์ชาร์ดล้วนอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้จากโรงแรม
การคมนาคม : ป้ายรถเมล์หน้าโรงแรม 5-8 นาทีถึง Bugis, Rochor, Bencoolen, สถานี MRT Bras Basah
สถานที่ใกล้เคียง : ตั้งอยู่ในใจกลางย่านวัฒนธรรม ธุรกิจ และแหล่งช้อปปิ้งของสิงคโปร์ บูกิส ฮาจิ เลน ลิตเติลอินเดีย ไชน่าทาวน์ และถนนออร์ชาร์ดล้วนอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้จากโรงแรม 


FuramaCityCenter ChinaTown 4 ดาว 

ที่อยู่ : 60 Eu Tong Sen Street, Singapore 059804
ทำเล : ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีอย่างสะดวกสบายไปยังย่านการเงินของสิงคโปร์และหมู่บ้านเทศกาลที่คลาร์กคีย์ ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับแหล่งช้อปปิ้ง อาหารและความบันเทิงในบรรยากาศแบบโคโลเนียล โบ๊ทคีย์ ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์พอยท์ และสถานีขนส่งมวลชน (MRT) ซึ่งอยู่ใกล้เคียง สนามบิน Singapore Changi อยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 20 นาที
การคมนาคม : MRT ไชน่าทาวน์ / รถประจำทาง ป้ายรถเมล์ : 05022 ชื่อ : People's Park Center 54,124,145,147,166,190,851
ป้ายรถเมล์: 05023 ชื่อ: 2 HR 2, 12, 33, 51, 61, 63, 80, 174, 197, 961
สถานที่ใกล้เคียง : MRT ไชน่าทาวน์ 


แนะนำไฟลท์บิน 

สายการบิน

ไฟลท์บิน

หมายเหตุ

FLYSCOOT (TR)

BKK-SIN TR607 11.55 -15.35

VTL FLIGH

SIN-BKK TR610 16.00-17.30

SINGAPORE AIRLINE (SQ)

BKK-SIN SQ705 09.40-13.05

VTL FLIGH

SIN-BKK SQ714 17.10-18.45


แนะนำทริปเดินทางท่องเที่ยวสิงคโปร์

หมายเหตุ

เงื่อนไขการจองทัวร์ 

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 • ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ

 • หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
 • เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น
  -Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน
  -Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ