ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน พิเศษ!! อาหารเช้า (เริ่มต้นเดินทาง 2 ท่าน) (Sit in Coach)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 1,200

ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ครึ่งวัน (SIC) พิเศษอาหารเช้า เริ่มต้นเดินทาง 2 ท่าน
 • วัดแชกงหมิว หมุนกังหันเพื่อสิริมงคล
 • วัดหวังต้าเซียน ขอพร พร้อมผูกด้ายแดง
 • เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ( Kun Im Temple) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง
 • ช้อปปิ้ง K11 MUSEA แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของฮ่องกง

  **1 มิถุนายน - 30 กันยายน 66**

ตัวเลือกแพคเกจ

ทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน พิเศษ!! อาหารเช้า (เริ่มต้นเดินทาง 2 ท่าน) (Seatt in Coach)
฿ 1,000

รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมทัวร์
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - Jewelry - หยก - K11 Musea     (Seat in Coach)

 • พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (โรงแรมย่านเกาะเกาลูน)
 • รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ (8 ท่าน หากน้อยกว่า 8 ท่านจะเปลี่ยนเป็นอาหารท้องถิ่น)
 • นำท่านไหว้  เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ( Kun Im Temple) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาช่วยคุ้มครองปกปักรักษา 


 • นำท่านเดินทางสู่ วัดกังหัน Che Kung Temple” เดิมทีท่าน Che Kung คือผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (.. 1127-1279) ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ด้วยความสำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และด้วยความศักสิทธิ ทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเซีย วัดเดิมตั้งอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อประมาณ 300 ปีที่ผ่านมาโดยหวังว่าจะหยุดการระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ซาถิ่นตามตำนานโรคระบาดและเริ่มลดลงเมื่อการก่อสร้างวัดเสร็จสิ้นโครงสร้างปัจจุบัน ที่เห็นในวันนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี พ.. 2536 เพื่อรองรับจำนวนผู้คนนมัสการที่เพิ่มมากขึ้น นำสักการะองค์เทพเชกงซึ่งประดิษฐ์สถานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้ เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา ซึ่งเชื่อว่าจะนำความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง


 • นำท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์หลายปางรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงเป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษ ตัววัดมีความงดงามตกแต่ง แบบจีนโบราณเป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่า มีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อวัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นอย่างยิ่ง 

 • นำท่านสู่ โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับ จี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมีซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมากเพราะสำเร็จตามที่ขอ  และ หยก
 • นำท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ฮ่องกง K11 MUSEA กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกมากมาย เช่น Prada , Gucci Burberry ,Chanel ,Coach, Dior ,Fendi , Louis Vuitton,เป็นต้น

   

-------------จบบริการ-------------------