[1 Day Bus Tour] ทัวร์ทะเลสาบอะชิโนะโกะ ฮาโกเนะ ภูเขาไฟฟูจิ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,790

ล่องเรือทะเลสาบอาชิโนโกะ กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ โอวาคุดานิ ทัวร์สถานีที่ 5 ภูเขาไฟฟูจิ
 • เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามบนภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5
 • สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่นจะเพลิดเพลินกับทริปวันเดียวง่ายๆ ที่ฮาโกเน
 • เพลิดเพลินกับการล่องเรือในทะเลสาบอาชิและขึ้นกระเช้าลอยฟ้าไปยังจุดชมวิว
 • จอง 1 ท่านขึ้นไป (การันตีออกเดินทาง)

เดินทางได้ตั้งแต่ช่วง 19 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2567

ตัวเลือกแพคเกจ

ทัวร์ทะเลสาบอะชิโนะโกะ ฮาโกเนะ ภูเขาไฟฟูจิ(ไม่รวมอาหารกลางวัน)
฿ 3,790

รายละเอียดสินค้า

จุดออกเดินทาง

เวลาที่นัดหมาย

ตามสถานที่ขึ้นรถที่ท่านเลือก

 • Ikebukuro (08:00 น.)
 • Shinjuku (08:50 น.)
จุดหมาย

 ล่องเรือทะเลสาบอาชิโนโกะ - กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ - โอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

ทัวร์นี้มีแค่พนักงานดูแลพูดภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ทำหน้าที่ดูแลและให้ข้อมูลแผนการเดินทางเท่านั้น ไม่มีไกด์นำเที่ยวบรรยายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

15 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 3 วัน 

เพิ่มเติม
 • จอง 1 ท่านขึ้นไป (การันตีออกเดินทาง)
 • กรุณานำ Voucher ที่ได้รับจากทางบริษัทไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่ญี่ปุ่น

Limon Bus

 • เบาะกว้าง 4 แถว
 • รถมีห้องน้ำ
 • ที่ชาร์จ USB
 • Wi-Fi ฟรี
 • มีหมอนรองเอว

การเดินทางและแผนที่

จุดออกเดินทางให้เลือก

1.Ikebukuro

 • ออกเดินทางจาก Tokyo Metropolitan Theatre 
 • เวลานัดพบ: 07:50 น.
 • เวลาออกเดินทาง 08:00 น.

 

2.Shinjuku

 • ออกเดินทางจาก  
 • เวลานัดพบ: 08:40 น.
 • เวลาออกเดินทาง 08:50 น.


ออกเดินทาง

 • Ikebukuro (08:00 น.)
 • Shinjuku (08:50 น.)

ล่องเรือทะเลสาบอาชิโนโกะ (25 นาที)

Togendai View Restaurant (50 นาที)

กระเช้าลอยฟ้าฮาโกเนะ (30 นาที)

โอวาคุดานิ (30 นาที)

ภูเขาฟูจิ สถานีที่ 5 (40 นาที)

สิ้นสุดการเดินทาง

 • Ikebukuro (08:00 น.)
 • Shinjuku (08:50 น.)

หมายเหตุ

 • กรุณามาถึงจะจุดนัดพบล่วงหน้า 10 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง รถบัสจะออกตามตารางเวลาและจะไม่รอเนื่องจากการมาสาย
 • แผนการเดินทางจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ/สภาพการจราจรหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ
 • ทัวร์นี้มีแค่พนักงานดูแลพูดภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ทำหน้าที่ดูแลและให้ข้อมูลแผนการเดินทางเท่านั้น ไม่มีไกด์นำเที่ยวบรรยายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
 • ทัวร์ภาษาจีนและทัวร์ภาษาอังกฤษอาจใช้รถโดยสารคันเดียวกัน
 • หากเกิดไต้ฝุ่น พายุหิมะ สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือเกิดเหตุการณ์สุดวิสัยอื่นๆ อันเป็นเหตุให้การเดินทางหรือกิจกรรมถูกยกเลิก คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน 1 วัน (12:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น) ก่อนวันออกเดินทาง
 • ทัวร์นี้ไม่รวมอาหาร
 • เวลาเดินทางกลับอาจล่าช้าเนื่องจากสภาพการจราจร