One Day Tour เที่ยวไทเป ไหว้พระ วัดหลงซาน ศาลเจ้าสิงเทียนกง ซีเหมินติง 1วันเต็ม

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 6,000

ตะลุยเที่ยวไต้หวัน 1 วันเต็ม โดยรถส่วนตัว 1-8 คนเดินทาง ชวนไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ไต้หวัน ทั้งวัดหลงซาน ศาลเจ้า แล้วไปต่อด้วยซีเหมินติง ถนนตี้ฮั้ว

Highlight

  • เที่ยวไหว้พระ 1 วันเต็ม ชวนไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ไต้หวัน ทั้งวัดหลงซาน ศาลเจ้าสิงเทียนกง แล้วไปต่อด้วยซีเหมินติง ถนนตี้ฮั้ว
  • สำหรับ 1-8 ท่านเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้รถไม่เกิน 8 ชม.

หมายเหตุ : เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้-20 ธ.ค.67 (ยกเว้นวันหยุดของประเทศไทยและ ใต้หวัน เช่น วันคริสต์มาส วันปีใหม่ วันตรุษจีน วันสงกรานต์ วันแรงงาน  ฯลฯ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง

โปรแกรมการเดินทาง:

  • รถมารับที่โรงแรมไทเป
  • วัดหลงซาน - วัดดังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในไต้หวัน ไปขอพรเรื่องการงาน การเรียน ความรัก
  • ศาลเจ้าสิงเทียนกง - อีกหนึ่งวัดดังไต้หวัน ที่คนไต้หวันแนะนำว่าต้องไป
  • ซีเหมินติง - ย่านช้อปปิ้งฮอตฮิตในตัวเมืองไทเป 
  • ถนนตี้ฮั้ว - ถนนช้อปปิ้ง และต้องไม่พลาดชิมมื้ออร่อยที่นี่
  • รถไปส่งกลับโรงแรมไทเป  

*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*


ตัวเลือกแพคเกจ

รถยนต์โตโยต้าวิช&คัมรี่ (Toyota Wish& Camry)(1-4 ท่าน) วันนี้ - 20 ธันวาคม 2566
฿ 6,500
รถโฟล์คสวาเก้น (Volkswagen)(1-6 ท่าน) วันนี้ - 20 ธันวาคม 2566
฿ 7,500
รถโฟล์คสวาเก้น คราฟเตอร์ (Volkswagen Crafter)(1-8 ท่าน) วันนี้ - 20 ธันวาคม 2566
฿ 9,000
รถเมอร์เซเดสเบนซ์ วี-คลาส (Mercedes-Benz V250d)(1-6 ท่าน) วันนี้ - 20 ธันวาคม 2566
฿ 8,500

รายละเอียดสินค้า

อัตราค่าบริการ:

รถยนต์โตโยต้าวิช & คัมรี่(Toyota Wish& Camry)

สำหรับผู้โดยสาร
1-4 คน
6,000 บาทต่อคัน

รถโฟล์คสวาเก้น (Volkswagen)

สำหรับผู้โดยสาร
1-6คน
7,500 บาทต่อคัน

รถโฟล์คสวาเก้น คราฟเตอร์ (Volkswagen Crafter)

สำหรับผู้โดยสาร
1-8 คน
9,500 บาทต่อคัน

รถเมอร์เซเดสเบนซ์ วี-คลาส (Mercedes-Benz V250d)

สำหรับผู้โดยสาร
1-6 คน
9,000 บาทต่อคัน

 อัตรานี้รวม

 รวมค่ารถนำเที่ยว ค่าทางด่วน ค่าทิปแล้ว
 คนขับรถ พูดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 รถเช่าถูกต้องตามกฏหมาย มีประกันสำหรับผู้โดยสาร

 อัตรานี้ไม่รวม

 บัตรเข้าชมสถานที่
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **


 หมายเหตุ