บริการให้คำปรึกษาการยื่นวีซ่า Elegant Visa

ราคาเริ่มต้นที่

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สิทธิพิเศษด้านวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ อยู่ไทยระยะยาวอย่างเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยสิทธิพิเศษที่แตกต่างอย่างมีระดับ ด้วย Thailand Elegant Visa

สิทธิพิเศษด้านวีซ่า

 • วีซ่าเข้าประเทศไทยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ต่ออายุใหม่ได้ครั้งละ 5 ปี พร้อมสิทธิ์ในการอยู่ในประเทศไทยได้นาน ถึงคราวละ 1 ปี

การเข้าออกประเทศไทย

 • ได้การต้อนรับระดับวีไอพี พร้อมบริการรับรองพิเศษส่วนบุคคล ที่สนามบินทั้งขาเข้าและขาออกโดยเจ้าหน้าที่ดูแลส่วนตัว
 • ผ่านขั้นตอนการแสดงหนังสือเดินทางและการตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็ว
 • บริการรถลีมูซีนรับส่งไป-กลับ สำหรับสมาชิกที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ฟรีจากสนามบินไปยังที่พัก หรือโรงแรม ​(ภายในกรุงเทพ, เชียงใหม่, ภูเก็ต และสมุย)

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาล

 • สามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะนำความได้เปรียบมาให้ธุรกิจของคุณ คุณจะได้รับบริการต้อนรับ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงความช่วยเหลือและการอำนวยความสะดวกในการทำใบขับขี่ และเอกสารราชการต่างๆ 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • สิทธิ์และส่วนลดพิเศษจากร้านค้าปลอดภาษี King Power Duty-Free โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย

ศูนย์สมาชิกสัมพันธ์

 • ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้บริการเป็นภาษาเกาหลี จีนกลาง และญี่ปุ่น ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21 00 น. / เวลามาตรฐานประเทศไทย (GMT+7)

ตัวเลือกแพคเกจ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

รายละเอียดสินค้า

ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

จอง&ชำระค่าบริการ
ผ่านเว็บไซต์
ส่งเอกสารให้เจ้าหน้า
ทาง E-MAIL หรือ ไปรษณีย์
 ยื่นดำเนินการขอวีซ่า และ
อนุมัติผลภายใน 4-12 สัปดาห์
เจ้าหน้าที่รับ Visa และ
จัดส่งคืนให้กับลูกค้า

สิทธิสำหรับผู้ยื่นวีซ่า Elegant Visa

 1. สิทธิวีซ่าอายุ 5 ปี สามารถต่ออายุได้ รวมถึงสามารถต่อเวลาในการพำนักได้ 1 ปีต่อการดำเนินการหนึ่งครั้ง
 2. สิทธิได้รับการดูแลและต้อนรับแบบ VIP เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย รวมถึงมีผู้ช่วยส่วนตัว
 3. สิทธิพิเศษดำเนินการพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแบบ Fast-Track
 4. สิทธิพิเศษสำหรับเลานจ์ขาเข้าและขาออก รวมถึงมีรถลีมูซีนรับ-ส่งระยะสั้น จากสนามบินไปที่พัก 24 ครั้งต่อปี (ภายในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และสมุย) สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น
 5. อำนวยความสะดวกในการทำใบขับขี่ รายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
 6. อำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีธนาคาร และการทำธุรกิจในประเทศไทย
 7. ส่วนลดพิเศษเมื่อซื้อสินค้าที่คิงเพาเวอร์ดิวตี้ฟรีทุกสาขา โรงแรม สถานประกอบการร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้าต่างๆ
 8. ศูนย์บริการสำหรับสมาชิก ภาษาอังกฤษ เกาหลี จีนกลาง และญี่ปุ่น
 9. สิทธิได้รับบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสิทธิพิเศษในการลงทุนที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายประเทศประเทศไทย (20 ปีบริบูรณ์)
 2. ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
 3. มีพาสปอร์ต (ที่ยังไม่หมดอายุ)
 4. ไม่ได้รับคำสั่งศาลให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. ไม่ได้เป็นบุคคลอันตราย หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 6. ไม่ได้รับโทษให้จำคุกในประเทศใดๆ (ยกเว้นความผิดโดยประมาท)

รวบรวมเอกสารของท่านแล้วจัดส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกวีซ่า)
ที่อยู่ : 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร.: 02-7929292 ต่อ 117 หรือ 132 

อัตรานี้รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานทูต
 • ค่าดำเนินการ
 • เจ้าหน้าที่ดูแลวันยื่นเอกสาร 1 ท่าน
 • ค่าจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (EMS)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าจัดส่งเอกสารจากท่านมาถึงบริษัท 
 • ค่าแปลเอกสาร (ถ้ามี)

รู้หรือไม่? ในช่วง COVID 19 สามารถใช้ Elite Visa เดินทางเข้าไทยได้