กระโดดร่มในอุโมงค์ลมมาเก๊า GoAirborne Indoor Skydiving Macau

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,830

สัมผัสประสบการณ์การลอยตัวในอุโมงค์ลมแบบเดียวกับที่ใช้ฝึกนักบินกระโดดร่ม ในอุโมงค์ลมล้ำสมัยแบบมาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติ พร้อมผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมในระดับสากล
 • เปิดประสบการณ์ใหม่กับ GoAirborne Macau เป็นศูนย์กระโดดร่มในร่มแห่งแรกในมาเก๊า
 • สัมผัสอุโมงค์ลมล้ำสมัยแบบมาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติ และผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมในระดับสากล
 • เพลิดเพลินไปกับการบินในอุโมงค์ลมที่ปลอดภัยและควบคุมทุกสภาพอากาศเหมือนดิ่งพสุธาจากความสูง 12,000 ถึง 3,000 ฟุต
 • สามารถเล่นได้ตั้งแต่เด็กอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวไม่เกิน 120 กิโลกรัม

หมายเหตุ : จองได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 66 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง

ตัวเลือกแพคเกจ

กระโดดร่มมาเก๊า GoAirborne Indoor Skydiving Macau วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
฿ 2,830

รายละเอียดสินค้า

GoAirborne Macao เป็นศูนย์กระโดดร่มในร่มแห่งแรกใน “มาเก๊า (Macao)” ไฮไลต์ของที่นี่ คือ มีอุโมงค์ลมล้ำสมัยแบบมาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติ สามารถเล่นได้ตั้งแต่เด็กอายุตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวไม่เกิน 120 กิโลกรัม เริ่มแรกจะมีผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมในระดับสากลจะมีการ Training ก่อนโดยจะให้ดู VDO, สอนท่าทาง การเตรียมตัว และการสื่อสารภาษามือระหว่างอยู่ในอุโมงค์ ซึ่งเราจะเพลิดเพลินไปกับการบินในอุโมงค์ลมที่ปลอดภัยและควบคุมทุกสภาพอากาศเหมือนดิ่งพสุธาจากความสูง 12,000 ถึง 3,000 ฟุต

เปิดประสบการณ์ใหม่กับ GoAirborne Macau เป็นศูนย์กระโดดร่มในร่มแห่งแรกในมาเก๊า

สัมผัสอุโมงค์ลมล้ำสมัยแบบมาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติ เสมือนดิ่งพสุธาจากความสูง 12,000 ถึง 3,000 ฟุต

▼หลังทำกิจกรรมจะได้ใบรับรองการบินจากที่นี่ไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

 วิธีใช้พาส

 • ท่านสามารถ Print E-Ticket ที่ได้รับจากอีเมล์ หรือ เซฟ E-ticket ใน Smartphone เพื่อแลกเป็นบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้ที่ทำการจองบัตรอาจจะต้องแสดงหลักฐานเป็นหนังสือเดินทางพร้อมกับคูปองที่ได้รับเพื่อยืนยันการแลกบัตร
 • กรุณารักษา บัตรเข้าชมอย่างดี ทางบริษัท และสถานที่ท่องเที่ยวไม่รับผิดชอบในกรณีบัตรเข้าชมสูญหาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

- การแนะนำ -

ประสบการณ์ทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 90 ถึง 120 นาที ทุกแพ็คเกจ GoAirborne® (กระโดดร่ม 2 ครั้ง) รวมถึงการฝึกบิน ซึ่งผู้สอนที่ผ่านการรับรองของเราจะสอนเทคนิคการตกจากที่สูงที่จำเป็นและสัญญาณมือที่ใช้ระหว่างการบิน

แพคเกจรวม:

 • ประสบการณ์กระโดดร่มในร่ม 2 ครั้ง (90 - 120 นาที)
 • การฝึกบิน
 • อุปกรณ์การบิน
 • ใบรับรองการบิน

*ราคาเดียวกันสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

*ผู้บินต้องมีอายุอย่างน้อย 4 ปีตามวันเดือนปีเกิด

*ผู้บินต้องมาถึง GoAirborne Macau 1 ชั่วโมง 15 นาทีก่อนเวลาบินเพื่อเช็คอิน ฝึกอบรม และเตรียมอุปกรณ์

*High Flight ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจเที่ยวบิน เป็นตัวเลือกการเติมเงินเพื่อเช็คเอาท์ในสถานที่ (ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจาก MOP300)

- คำแนะนำสำหรับการใช้งาน -

เกณฑ์การบิน

 • หากคุณสูงน้อยกว่า 1.8 ม. น้ำหนักสูงสุดของคุณจะต้องไม่เกิน 120 กก. หากคุณสูงเกิน 1.8 ม. น้ำหนักสูงสุดของคุณจะต้องไม่เกิน 140 กก.
 • ผู้เดินทางต้องมีอายุอย่างน้อย 4 ปีตามวันเดือนปีเกิด ผู้โดยสารอายุน้อยต้องสวมหมวกนิรภัยของเราอย่างสะดวกสบาย
 • คุณต้องไม่ตั้งครรภ์
 • คุณต้องไม่มีข้อไหล่หลุด บาดเจ็บหลัง/คอ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจมาก่อน
 • คุณต้องไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือยาที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์
 • คุณต้องไม่สวมเฝือก
 • ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

-เงื่อนไขประสบการณ์การบิน-

 • จะไม่มีการคืนเงินโดยเด็ดขาดสำหรับการยกเลิกเที่ยวบิน การไม่ปรากฏตัวหรือการเช็คอินล่าช้า หากคุณสูงน้อยกว่า 1.8 เมตร น้ำหนักสูงสุดของคุณจะต้องไม่เกิน 120 กิโลกรัม หากคุณสูงเกิน 1.8 ม. น้ำหนักสูงสุดของคุณจะต้องไม่เกิน 140 กก.
 • ผู้เดินทางต้องมีอายุอย่างน้อย 4 ปีตามวันเดือนปีเกิด ผู้โดยสารอายุน้อยต้องสวมหมวกนิรภัยของเราอย่างสะดวกสบาย
 • คุณต้องไม่ตั้งครรภ์
 • คุณต้องไม่มีข้อไหล่หลุด บาดเจ็บหลัง/คอ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจมาก่อน
 • คุณต้องไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือยาที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์
 • คุณต้องไม่สวมเฝือก
 • ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
 • จะไม่มีการคืนเงินโดยเด็ดขาดสำหรับการยกเลิกเที่ยวบิน การไม่ปรากฏตัวหรือการเช็คอินล่าช้า
 • การเปลี่ยนแปลงกำหนดการใด ๆ ที่จำเป็นก่อนวันบินจะมีค่าใช้จ่าย MOP200 ต่อเที่ยวบิน
 • ในกรณีที่ GoAirborne Macau ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการคืนเงินในกรณียกเว้น จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ MOP200 ซึ่งจะรวมถึงสถานการณ์ต่างๆ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะการจองที่ไม่ถูกต้อง หรือเงื่อนไขทางการแพทย์
 • GoAirborne Macau จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดภาระผูกพันใดๆ หรือการชดเชยหรือการคืนเงินสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าอันเป็นผลจากเหตุการณ์ t ของเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ GoAirborne Macau รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพอากาศที่เลวร้าย อัคคีภัย น้ำท่วม การระเบิด อุบัติเหตุ การจราจรติดขัด การพังทลายของเครื่องจักร การกีดขวางทางหลวงสาธารณะหรือส่วนตัว การก่อการร้าย การป่าเถื่อน การกระทำของรัฐบาล สงครามจลาจล การกระทำของพระเจ้า หรือข้อพิพาททางอุตสาหกรรม
 • GoAirborne ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรดไปที่ www.goairborne.com เพื่อดูข้อกำหนดและคำแนะนำก่อนบิน
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทร +853 2888 0882 หรืออีเมล [email protected]

-ข้อกำหนดก่อนทำการบิน-

 • ผู้เข้าร่วมต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือหนังสือเดินทางมาด้วยเพื่อยืนยันตัวตน
 • แต่งตัวสบายๆ. สวมรองเท้าผ้าใบที่กระชับพอดีควรเป็นแบบผูกเชือก
 • พยายามใส่เสื้อไม่มีปกเพื่อลดกิจกรรมการกระพือปีก
 • ทิ้งเครื่องประดับและของมีค่าไว้ที่บ้าน คุณจะไม่สามารถสวมใส่มันได้เมื่อคุณเตรียมพร้อมและออกบินแล้ว
 • วางแผนสำหรับเวลาที่เพียงพอ ประสบการณ์ GoAirborne ของคุณจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการบรรยายสรุปก่อนการบินและเวลาเตรียมอุปกรณ์
 • ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยเด็ดขาด

 อายุตั๋วและเวลาเปิด-ปิด

 • Voucher ใช้แลกได้ภายในวันที่คุณเลือกจองและในช่วงเวลาให้บริการเท่านั้น
 • สถานที่แลกบัตร: GoAirborne Indoor Skydiving Macau
 • ที่อยู่แลกรับ: R99 ชั้น 1, H853 Fun Factory, Lisboeta Macau, Rua da Patinagem, Cotai, Macau
 • เวลาเปิดให้บริการ: ทุกวัน เวลา 11:00 น. – 22:00 น.

 การเดินทางและแผนที่

 • รถรับส่ง - จาก Border Gate ไปยัง Lisboeta Macau (12:00 - 20:00 น.)
 • MLRT - ส่งที่ Jogos da Ásia Oriental และใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเพื่อเดินไปยัง Lisboeta
 • รถบัสมาเก๊า - ขึ้นหมายเลข 51, หมายเลข 59 และหมายเลข 35 และลงที่ “RUA DA PATINAGEM/ LISBOETA”

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

หมายเหตุ

 • จะไม่มีการคืนเงินโดยเด็ดขาดสำหรับการยกเลิกเที่ยวบิน การไม่ปรากฏตัวหรือการเช็คอินล่าช้า

 • การเปลี่ยนแปลงกำหนดการใด ๆ ที่จำเป็นก่อนวันบินจะมีค่าใช้จ่าย MOP200 ต่อเที่ยวบิน

 • ในกรณีที่ GoAirborne Macau ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการคืนเงินในกรณียกเว้น จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ MOP200 ซึ่งจะรวมถึงสถานการณ์ต่างๆ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะการจองที่ไม่ถูกต้อง หรือเงื่อนไขทางการแพทย์

 • GoAirborne Macau จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดภาระผูกพันใดๆ หรือการชดเชยหรือการคืนเงินสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าอันเป็นผลจากเหตุการณ์ t ของเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ GoAirborne Macau รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสภาพอากาศที่เลวร้าย อัคคีภัย น้ำท่วม การระเบิด อุบัติเหตุ การจราจรติดขัด การพังทลายของเครื่องจักร การกีดขวางทางหลวงสาธารณะหรือส่วนตัว การก่อการร้าย การป่าเถื่อน การกระทำของรัฐบาล สงครามจลาจล การกระทำของพระเจ้า หรือข้อพิพาททางอุตสาหกรรม

 • GoAirborne ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • โปรดไปที่ www.goairborne.com เพื่อดูข้อกำหนดและคำแนะนำก่อนบิน

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทร +853 2888 0882 หรืออีเมล [email protected]