ซิตี้ทัวร์มาเก๊า 1 วัน (เริ่มต้น 4 ท่านเดินทาง)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 4,900

ซิตี้ทัวร์มาเก๊า 1 วัน วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอลล์ - ร้านขนม - เซนาโด้สแควร์
 • ซิตี้ทัวร์มาเก๊าครึ่งวัน
 • ท่องเที่ยวแบบอิสระ กิน เที่ยว ช้อปปิ้ง

ตัวเลือกแพคเกจ

ซิตี้ทัวร์มาเก๊า 1 วัน (เริ่มต้น 4 ท่านเดินทาง)
฿ 4,700

รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมเดินทาง

วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซ็นต์ปอลล์ - ร้านขนม - เซนาโด้สแควร์ 

 • 09.00 น. รับท่าน ณ ล้อบบี้โรงแรมที่ท่านพัก
 • นำท่านสู่  วัดอาม่า (A-Ma Temple) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากของ เกาะมาเก๊า ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 2005 และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างก็เคารพนับถือเป็นอย่างมาก  

 • นำท่านสักการะ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม(Kun Iam Statue) ตั้งอยู่กลางทะเลบริเวณ Outer Harbour ทางใต้ของฝั่งมาเก๊า เป็นรูปปั้นทองสำริดมีรูปแบบที่ผสมกันระหว่างจีนและยุโรป จนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นมากจนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของมาเก๊า
  หมายเหตุ :  ในกรณีองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปิดปรับปรุง ขออนุญาตินำท่าไป "วัดเจ้าแม่กวนอิมแทน"

 • นำท่านสู่ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล Ruins of St. Paul’s เป็นโบสถ์ที่หลงเหลือเพียงซากด้านหน้าของอาคาร ซึ่งทางขึ้นไปจะเป็นบันไดหิน และซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลจะอยู่ด้านบนสุด เป็นเหมือนสัญลักษ์ของมาเก๊า
 • นำท่านสู่ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า สามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก
 • นำท่านสู่ เซนาโด สแควร์ Senado Square จตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า รายล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่องและโบสถ์สไตล์ยุโรปซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกส มีร้านค้าเปิดกันอยู่ทั้งสองข้างทาง ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายขนมของฝาก ร้านเสื้อผ้า และร้านอาหารจีน

 • 14.00 น. ส่งท่าน ณ โรงแรมที่พัก

หมายเหตุ

 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับ เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • การใช้รถในการรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน จะให้บริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น
 • หากต้องการเดินทางนอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง
 • อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม
 • ราคานี้ยังไม่รวมทิปไกด์ และคนขับรถที่มาเกีา ท่านละ 50 HKD