เที่ยวไฮไลท์ดังไต้หวัน พิพิธภัณฑ์กู้กง เจียงไคเช็ค ไทเป101 1 วันเต็ม

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 6,000

ตะลุยเที่ยวไต้หวัน 1 วันเต็ม โดยรถส่วนตัว 4 คนเดินทาง เที่ยวไฮไลท์ดังไต้หวัน ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101

Highlight

  • เที่ยวไฮไลท์ดังไต้หวัน ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101
  • สำหรับ 1-8 ท่านเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้รถไม่เกิน 8 ชม.

หมายเหตุ : เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้-20 ธ.ค.67 (ยกเว้นวันหยุดของประเทศใต้หวันทุกเทศกาล) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง

โปรแกรมการเดินทาง:

  • รถมารับที่โรงแรมไทเป
  • พิพิธภัณฑ์กู้กง (ไม่รวมค่าเข้าชม 350NT) - รวมสมบัติอันล้ำค่าที่ได้นำมาจากพระราชวังกู้กง ประเทศจีน
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อนุสรณ์ที่รำลึกถึงคุณงามความดีของเจียงไคเช็ค ประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน
  • ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600 NT)  - ตึกสูงใจกลางไทเป สัญลักษณ์แห่งไต้หวัน 
  • รถไปส่งกลับโรงแรมไทเป

*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*


อัตราค่าบริการ:

เลือกประเภทรถโดยสาร สำหรับผู้โดยสาร ราคา / ต่อคัน 

รถยนต์โตโยต้าวิช&คัมรี่ (Toyota Wish& Camry)

1-3 คน

6,000 /ต่อคัน

รถโฟล์คสวาเก้น (Volkswagen)

1-5 คน 

7,500 /ต่อคัน

รถโฟล์คสวาเก้น คราฟเตอร์ (Volkswagen Crafter)

1-7 คน

9,500 /ต่อคัน

รถเมอร์เซเดสเบนซ์ วี-คลาส (Mercedes-Benz V250d)

1-6 คน

9,000 /ต่อคัน

ตัวเลือกแพคเกจ

รถยนต์โตโยต้าวิช&คัมรี่ (Toyota Wish& Camry) (1-4 ท่าน) วันนี้ - 20 ธันวาคม 2567
฿ 6,000
รถโฟล์คสวาเก้น (Volkswagen)(1-6 ท่าน) วันนี้ - 20 ธันวาคม 2567
฿ 7,500
รถโฟล์คสวาเก้น คราฟเตอร์ (Volkswagen Crafter)(1-8 ท่าน) วันนี้ - 20 ธันวาคม 2567
฿ 9,500
รถเมอร์เซเดสเบนซ์ วี-คลาส (Mercedes-Benz V250d)(1-6 ท่าน) วันนี้ - 20 ธันวาคม 2567
฿ 9,000

รายละเอียดสินค้า

 อัตรานี้รวม

 รวมค่ารถนำเที่ยว ค่าทางด่วน ค่าทิปแล้ว
 คนขับรถ พูดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 รถเช่าถูกต้องตามกฏหมาย มีประกันสำหรับผู้โดยสาร

 อัตรานี้ไม่รวม

 บัตรเข้าชมสถานที่
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **


 หมายเหตุ