เที่ยวไฮไลท์ดังไต้หวัน พิพิธภัณฑ์กู้กง เจียงไคเช็ค ไทเป101 1 วันเต็ม

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 5,500

ตะลุยเที่ยวไต้หวัน 1 วันเต็ม โดยรถส่วนตัว 4 คนเดินทาง เที่ยวไฮไลท์ดังไต้หวัน ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101

Highlight

  • เที่ยวไฮไลท์ดังไต้หวัน ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101
  • สำหรับ 4 ท่านเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้รถไม่เกิน 8 ชม.
  • เดินทาง: วันนี้-ธ.ค.63 (ยกเว้นวันหยุดของประเทศใต้หวัน)

โปรแกรมการเดินทาง:

  • รถมารับที่โรงแรมไทเป
  • พิพิธภัณฑ์กู้กง - รวมสมบัติอันล้ำค่าที่ได้นำมาจากพระราชวังกู้กง ประเทศจีน
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อนุสรณ์ที่รำลึกถึงคุณงามความดีของเจียงไคเช็ค ประธานาธิบดีคนแรกบนเกาะไต้หวัน
  • ตึกไทเป 101 - ตึกสูงใจกลางไทเป สัญลักษณ์แห่งไต้หวัน
  • รถไปส่งกลับโรงแรมไทเป

*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*


อัตราค่าบริการ:

เลือกประเภทรถโดยสาร สำหรับผู้โดยสาร ราคา / ต่อคัน 

รถยนต์โตโยต้าวิช (Toyota Wish)

1-4 คน

5,500 /ต่อคัน

รถโฟล์คสวาเก้น (Volkswagen)

5-6 คน 

7,000 /ต่อคัน

รถโฟล์คสวาเก้น คราฟเตอร์ (Volkswagen Crafter)

7-8 คน

9,000 /ต่อคัน

รถเมอร์เซเดสเบนซ์ วี-คลาส (Mercedes-Benz V250d)

1-6 คน

8,500 /ต่อคัน

ตัวเลือกแพคเกจ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

รายละเอียดสินค้า

 อัตรานี้รวม

 รวมค่ารถนำเที่ยว ค่าทางด่วน ค่าทิปแล้ว
 คนขับรถ พูดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 รถเช่าถูกต้องตามกฏหมาย มีกำกับประกัน 5 ล้าน สำหรับผู้โดยสาร

 อัตรานี้ไม่รวม

 บัตรเข้าชมสถานที่
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **


 หมายเหตุ