เที่ยวไต้หวัน ไทเป อุทยานหยางหมิงซาน นั่งชมกระเช้าเมาคง 1 วันเต็ม

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 6,900

ตะลุยเที่ยวไต้หวัน 1 วันเต็ม โดยรถส่วนตัว 1-7 คนเดินทาง พาไปไทเป ชมอุทยานหยางหมิงซาน นั่งกระเช้าเมาคงชมวิวเมืองไทเป

Highlight

  • ตะลุยเที่ยวไต้หวัน 1 วันเต็ม โดยรถส่วนตัว 4 คนเดินทาง พาไปไทเป ชมอุทยานหยางหมิงซาน นั่งกระเช้าเมาคง
  • สำหรับ 4 ท่านเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้รถไม่เกิน 10 ชม.
  • เดินทาง: วันนี้-20 ธ.ค.66 (ยกเว้นเดินทางตรงกับวันหยุดของไต้หวัน)

โปรแกรมการเดินทาง:

  • รถมารับที่โรงแรมไทเป
  • อุทยานหยางหมิงซาน - ชมธรรมชาติสวยๆ บนอาณาบริเวณกว้างใหญ่ ทั้งดอกไม้ ภูเขา น้ำตก
  • เมาคง - นั่งกระเช้าชมวิวไต้หวันแบบ 360 องศา
  • รถไปส่งกลับโรงแรมไทจง

*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*


อัตราค่าบริการ:

เลือกประเภทรถโดยสาร สำหรับผู้โดยสาร ราคา / ต่อคัน 

รถยนต์โตโยต้าวิช&คัมรี่ (Toyota Wish & Camry )

1-2 คน

6,900 /ต่อคัน

รถโฟล์คสวาเก้น (Volkswagen)

1-5 คน 

10,900 /ต่อคัน

รถโฟล์คสวาเก้น คราฟเตอร์ (Volkswagen Crafter)

1-7คน

12,900 /ต่อคัน

รถเมอร์เซเดสเบนซ์ วี-คลาส (Mercedes-Benz V250d)

1-5คน

11,900 /ต่อคัน

ตัวเลือกแพคเกจ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

รายละเอียดสินค้า

 อัตรานี้รวม

 รวมค่ารถนำเที่ยว ค่าทางด่วน ค่าทิปแล้ว
 คนขับรถ พูดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 รถเช่าถูกต้องตามกฏหมาย มีกำกับประกัน 5 ล้าน สำหรับผู้โดยสาร

 อัตรานี้ไม่รวม

 บัตรเข้าชมสถานที่ ค่ากระเช้า 
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **


 หมายเหตุ