บริการให้คำปรึกษาการยื่นขอใบอนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (Thailand Re-Entry Permit)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,500 ปกติ 6000

ตรวจสอบเอกสารแม่นยำ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ไร้กังวล
 • บริการให้คำปรึกษาการยื่นขอใบอนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่ไม่มีสัญชาติไทยและถือวีซ่ายังไม่หมดอายุ ที่ต้องทำก่อนออกนอกประเทศไทย
 • โดยสามารถเลือกบริการได้ 2 แบบ ดังนี้
  • 1) Single Re-entry สามารถออกและเข้า ประเทศไทย ได้ 1 ครั้ง
  • 2) Multiple Re-entry สามารถออกและเข้า ประเทศไทย ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน และ ให้คำแนะนำปรึกษาฟรี! รองรับทั้ง 3 ภาษา ไทย, ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ
 • WonderfulPackage.com  เราคือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ และบริการให้คำปรึกษาด้าน Work Permit Services และที่ปรึกษาสำหรับคนต่างชาติ โดยเฉพาะ ที่ให้แบบครบวงจร One Stop Service บริการของเรา อาทิ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าผู้ติดตาม วีซ่านักเรียน ติดปัญหาเรื่องเอกสาร เราช่วยคุณได้

ตัวเลือกแพคเกจ

Single Re-Entry
฿ 3,500
Multiple Re-Entry
฿ 6,000

รายละเอียดสินค้า

การยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในประเทศไทย (Thailand Re-Entry Permit)

สำหรับชาวต่างชาติที่ได้ได้รับอนุญาตอยู่ในประเทศไทย ประเภทชั่วคราว ประเภทท่องเที่ยว หากต้องการจะเดินทางออกไปต่างประเทศแล้วกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง โดยต้องการรักษาสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต จะต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในประเทศไทย (Thailand Re-Entry Permit) ก่อนเดินทางออกไป
ซึ่งการยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในประเทศไทย (Thailand Re-Entry Permit) สามารถทำได้ 2 แบบดังนี้

 • แบบ Single Re-Entry สามารถใช้เดินทางได้ครั้งต่อครั้ง เหมาะกับผู้ที่เดินทางออกไปต่างประเทศไม่บ่อย หรือมีอายุวีซ่าเหลืออยู่น้อย
 • แบบ Multiple Re-Entry สามารใช้เดินทางได้มากกว่า 1 ครั้ง เหมาะกับผู้ที่เดินทางออกไปต่างประเทศบ่อยครั้ง หรือมีอายุวีซ่าเหลืออยู่นาน

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้


ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

จอง&ชำระค่าบริการ ผ่านเว็บไซต์
ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทางอีเมลล์ หรือไปรษณีย์ นัดรับวันยื่นและเซ็นต์เอกสารตัวจริง
เจ้าหน้าที่รับเอกสารตัวจริงที่เซ็นต์แล้ว พร้อมพาลูกค้าแสดงตัวดำเนินการยื่นขออนุญาตที่ สตม. อนุมัติผลภายใน 5 นาที


เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในประเทศไทย

1. ส่งสำเนาเอกสารมาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในประเทศไทย “ตม.8”:

 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขออย่างละ 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้
  - หน้าข้อมูลบุคคล
  - หน้าวันหมดอายุหนังสือเดินทาง
  - หน้าแก้ไขข้อมูลบุคคล (ถ้ามี)
  - หน้าตราประทับอนุญาตเข้าราชอาณาจักรครั้งล่าสุด
  - หน้าตราประทับอนุญาตการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (ถ้ามี) 

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • แสกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: [email protected] หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่:
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team)
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310

2. การยื่นขอใบอนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศไทย:

 • แบบคำขอ ตม.8
 • รูปถ่าย ขนาด 4 x 6 ซม จำนวน 1 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง
 • บัตรขาออก (ตม.6) ตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ
 • เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉบับจริง และสำเนา 1 ฉบับ (กรณีปรากฏเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร) (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า

เกร็ดความรู้การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในประเทศไทย (Thailand Re-Entry Permit)

 • คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นอันสิ้นสุด แต่หากก่อนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก Re-Entry Permit เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง จะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เท่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเดิมยังเหลืออยู่

ชาวต่างชาติที่มี Visa Non-B แล้วอย่าลืมขอ Re-entry Permit เผื่อไว้ด้วยนะ!!

หมายเหตุ

 • ผู้ขอจะต้องยื่นคำขอด้วยตนเอง (แสดงตัว)
 • การยื่นขอจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมยื่นของหน่วยงานราชการในทุกรณี